Polityka prywatności

Polityka prywatności jest dokumentem opisującym zasady przetwarzania danych osobowych na niniejszej w stronie.

Administratorem strony jest firma Łukasz Rosicki, Gen. Władysława Sikorskiego 4D/41, 41-103 Siemianowice Śląskie, Polska. Adres e-mail do kontaktu z administratorem: kontakt@lukaszrosicki.pl

Co do zasady unikam zbierania danych osobowych, jeżeli nie jest to konieczne. Na tym blogu zainstalowane narzędzia analityczne, system komentarzy i formularz zapisu na newsletter. Do działania strony niezbędne są pliki cookies, a analityka nie daje mi możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika.

Kto jest kim?

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Łukasz Rosicki, Gen. Władysława Sikorskiego 4D/41, 41-103 Siemianowice Śląskie, Polska.
 2. Strona –  niniejsza strona internetowa dostępna pod adresami w domenie lukaszrosicki.pl, finanseodpodstaw.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Statystyki i pliki cookies

W celu zbierania danych statystycznych i marketingowych w serwisie zainstalowane są narzędzia firmy Google i Facebook. Zbierane dane nie umożliwiają mi identyfikacji użytkowników, a jedynie uzyskiwanie zbiorczych danych na temat aktywności.

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, jednak w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione i nie wszystkie funkcje mogą działać prawidłowo.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, poprzez oprogramowanie służące w tym celu lub inne funkcje systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje na Stronie narzędzia statystyczne:
  1. Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony (m.in liczba użytkowników, czas odwiedzin, podstrony na które wchodził użytkownik). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics
  2. Piksel konwersji Facebook – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook dotyczące usługi Facebook Pixel.
  3. Cookies serwisu LukaszRosicki.pl, które zapisują dane dotyczące sesji, plików stylów i inne ustawienia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.

Każdy użytkownik może podejrzeć listę plików Cookies wykorzystywanych w serwisie w swojej przeglądarce.

Komentarze

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do komentowania wpisów na blogu. Zostawiając komentarz użytkownicy nierzadko zostawiają też swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, e-mail zawierający dane osobowe) musisz wiedzieć, że:

 1. W serwisie udostępniona jest funkcjonalność komentowania wpisów. Użytkownik, który z niej skorzysta i poda swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko) musi liczyć się z możliwością zobaczenia ich przez innych użytkowników serwisu. Użytkownik w każdej chwili może zażądać usunięcia swojego komentarza, a tym samym usunięcia jego danych osobowych.
 2. W przypadku gdy dane osobowe pojawią się w treści komentarza innego użytkownika i są użyte niezgodnie z wolą osoby, której komentarz dotyczy, wówczas ma ona prawo zażądać usunięcia danych osobowych. W przypadku podejrzenia takiej sytuacji ze strony administratora, ma on prawo usunięcia komentarza.

Newsletter

Aby otrzymywać newsletter użytkownik musi zostawić swój e-mail oraz imię, co dla administratora wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Newsletter dostarczany jest użytkownikom poprzez system Mailerlite, dostarczany przez UAB Mailerlite, adres Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Wilno, Litwa. W związku z tym dane zebrane w formularzu zapisu (imię i e-mail) są przekazywane tej firmie.
 2. Dane podane w newsletterze przechowywane są do momentu wypisania z listy. W przypadku użytkowników, którzy nie potwierdzili zapisu, administrator przyjął okres 3 miesięcy, w którym użytkownik może potwierdzić zapis. Po tym czasie dane nieaktywnego użytkownika są usuwane.
 3. Jeśli użytkownik potwierdzi zapis, ale nie odczyta żadnego z 6 ostatnich newsletterów, administrator przyjmuje, że jest to użytkownik nieaktywny i zaprzestaje przetwarzania jego danych.
 4. Otrzymywanie newslettera wiąże się z udzieleniem dwóch zgód: na przesyłanie informacji marketingowych oraz informacji handlowych, które mogą zawrzeć się w wiadomościach kierowanych do użytkowników. Użytkownik ma prawo wycofać zgody, co automatycznie oznacza wypisanie z listy, gdyż administrator nie może zapewnić, że wiadomość nie będzie nosiła znamion informacji marketingowej lub handlowej.
 5. Administrator nie przekazuje bazy użytkowników podmiotom trzecim. Administrator zastrzega jednak możliwość przekazania bazy firmie prowadzonej przez administratora lub spółce będącej własnością administratora przynajmniej w 51% w dniu przekazania bazy. W rzeczywistości ewentualny transfer będzie miał wyłącznie charakter formalny, mający na celu dostosowanie do zmiany formy działalności administratora. Użytkownicy zostaną o nim w należyty sposób powiadomieni.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, w szczególności formularze zapisu na newsletter, a także poprzez kontakt mailowy.
 2. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są wyłącznie w celach i na warunkach opisanych w chechboxach ze zgodami na przetwarzanie danych, których zaznaczenie jest niezbędne do wysłania formularza.
 3. Dane przekazane Administratorowi poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres kontakt@lukaszrosicki.pl lub podczas rozmowy telefonicznej, są przetwarzane w analogiczny sposób, tj. Wyłącznie w celu jak najlepszego zrealizowania celu komunikacji pomiędzy administratorem a użytkownikiem.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, do których przeznaczone są formularze czy linki kontaktowe.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i są chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę wyraził.
  2. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych,
   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są na Litwę, ponieważ serwery dostawcy usługi newslettera znajdują się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
   
  1. Atthost. sp. z o.o.ul. Górna 40B/11, 09-402 Płock
   NIP: 7743221825– przechowywanie danych osobowych na serwerze pocztowym i hostingu WWW.
 11. W serwisie udostępnione są funkcje związane z udostępnianiem treści w serwisach społecznościowych. Użytkownik, chcąc z nich skorzystać musi liczyć się z możliwością zbierania i udostępniania przez te serwisy danych osobowych użytkownikach, na warunkach ujętych w politykach prywatności tychże serwisów.

Podsumowanie

Jako administrator serwisu dokładam wszelkich starań by Twoje dane były bezpieczne, a informacja o ich przetwarzaniu była jak najpełniejsza. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub uważasz, że powinny się znaleźć na tej stronie, skontaktuj się ze mną przez e-mail kontakt@lukaszrosicki.pl