Spółki dywidendowe i TFI – Jak działają i czy warto w nie wejść?

Jakiś czas temu zostałem zaproszony do zrecenzowania jednego z funduszy inwestycyjnych opartych na dywidendzie. Zamiast typowych wolę jednak poradniki i tym sposobem we współpracy z BPH TFI tłumaczę dziś co to jest dywidenda i jakie zalety ma inwestowanie w spółki dywidendowe?

Partnerem wpisu jest BPH TFI mający w swojej ofercie subfundusz oparty o spółki dywidendowe, BPH Dywidendowy.

W dzisiejszym wpisie znajdziesz kilka przydatnych informacji dotyczących podstaw inwestowania, a w szczególności dowiesz się:

  • Co to jest dywidenda i spółki dywidendowe?
  • Jakie zalety mają spółki dywidendowe?
  • Dlaczego ryzyko jest mniejsze niż w przypadku młodych spółek z mniejszych rynków (np. Newconnect)?
  • Co to jest fundusz inwestycyjny?
  • Jak działa BPH Dywidendowy?

Co to są spółki dywidendowe i dlaczego warto w nie inwestować?

Chcąc inwestować na giełdzie musisz znać kilka pojęć, a jednym z najbardziej podstawowych i zarazem przyjemnych jest dywidenda. Inwestując pieniądze na giełdzie warto inwestować w takie, które mają zdolność do generowania zysku i robią to regularnie. Zyski w firmie mogą być reinwestowane lub wypłacane właścicielom. Wypłata części zysku akcjonariuszom to właśnie dywidenda.

Idąc dalej tym tropem, nietrudno się domyślić, że spółka dywidendowa to taka, która wypłaca akcjonariuszom dywidendy, ale najważniejsze jest to, że robi to regularnie. Do takich spółek zazwyczaj zaliczają się duże, stabilne przedsiębiorstwa, które regularnie osiągają zyski i prowadzą jasną politykę dywidendową.

Z dywidendą wiąże się również pojęcie stopy dywidendy, którą wyraża wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję podzielona przez cenę tej akcji w danym momencie. W Polsce średnia dywidenda wynosi około 4,3%. Na Zachodzie stopy zazwyczaj są nieco niższe i wahają się w granicach 2-3%.

Przykład: Cena pojedynczej akcji spółki X wynosi 10zł. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 50 gr na akcję. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi 5%.

Punktu widzenia początkującego inwestora regularność dywidendy może być istotnym kryterium w doborze spółek do portfela. Inwestowanie w spółki dywidendowe jest bowiem popularną strategią inwestycyjną, którą uważa się za mniej ryzykowną niż np. Inwestycje na Newconnect, czy nawet gra na surowcach. A przemawia za tym kilka powodów:

Spółki dywidendowe to stabilne firmy – najczęściej są to duże spółki, o wysokiej kapitalizacji, długiej historii giełdowej i przejrzystej sytuacji. Dzięki temu ryzyko jest znacznie mniejsze niż w przypadku młodej spółki, której obrót akcjami ogranicza się do sprzedaży/zakupu raz na miesiąc kilkudziesięciu akcji przez animatora.

Wypłata zysków bez sprzedawania akcji – wypłata zysku (dywidendy) nie wiąże się ze sprzedażą akcji. Oznacza to, że możesz trzymać swoje akcje, a zyski i tak pojawiają się na rachunku stając się kapitałem, który można reinwestować (np. w kolejne spółki dywidendowe).

Większa „bezobsługowość” – jako zwolennik inwestowania długoterminowego cenię sobię „bezobsługowość akcji”. W przypadku spółek dywidendowych prawdopodobnie będę mógł przez dłuższy czas nie zaglądać w notowania, wiedzącs że i tak coś zarobię.

Co to jest fundusz inwestycyjny i TFI?

Po krótkim wstępie do tematyki spółek dywidendowych czas na wstęp do funduszy inwestycyjnych i TFI. Dla laika te nazwy mogą wydawać się obce dlatego krótko je wyjaśnię.

Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania, która polega na połączeniu sił drobnych inwestorów i zbudowania wspólnego portfela inwestycyjnego. Funduszami inwestycyjnymi zarządzają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych TFI, które najczęściej mają w swojej ofercie kilka(naście) różnych funduszy.

Z punktu widzenia osoby, która chce włożyć pieniądze do funduszu podstawową różnicą w stosunku do giełdy jest fakt, że nie kupujemy bezpośrednio akcji firm, a jednostki uczestnictwa funduszu.

BPH TFI Dywidendowy

Jak pisałem wyżej partnerem wpisu jest BPH TFI, który ma w ofercie dość ciekawy fundusz BPH Dywidendowy. Zanim przejdę do omówienia produktu mam ważną informację:

Niniejszy artykuł nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tej lub innej oferty, robisz to na własną odpowiedzialność

BPH Dywidendowy to dość młody subfundusz, działający w ramach funduszu BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. Fundusz oparty jest o spółki dywidendowe i docelowo nakierowanym na regularną wypłatę dywidendy. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpiła w marcu bieżącego roku i wyniosła 6,1zł (czyli 4,72% wyceny jednostki). Warto dodać, że choć na rynku istnieje kilka tego typu funduszy to właśnie BPH jako pierwszy wypłacił dywidendę.

Dywidendowy jest skierowany do bardziej ambitnych inwestorów, którzy chcą lokować większą część pieniędzy w akcjach, bowiem aż 77% portfela stanowią akcje firm zagranicznych. Ryzyko jak na fundusz jest więc stosunkowo wysokie (6/7 w skali przyjętej przez BPH), chociaż prawdopodobnie mniejsze niż przy samodzielnym inwestowaniu w akcje.

Aktualna stopa zwrotu z ostatnich 12 miesięcy wynosi (wraz z dywidendą) prawie 19%. To sporo i powiedziałbym, że dla początkujących nawet więcej niż sporo. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zwrot z lokaty to przeciętne 2-2,5% rocznie taka suma może pobudzić wyobraźnię. Lekko studząc oczekiwania dodam, że na rynkach mieliśmy dobry rok, a koniunktura ma się świetnie. A co będzie w gorszym okresie?

Trudno powiedzieć, choć trzymając się faktów należy przyznać, że średni zwrot z inwestycji w spółki dywidendowe jest na poziomie ok. 7-8%. Jak odliczymy od tego opłatę za zarządzanie (3,5%) zysk już nie jest tak pokaźny, ale mimo wszystko wyższy niż na lokacie.

A wracając do opłat. Te są dość wysokie. Wspomniane 3,5% za zarządzanie i 4% opłaty manipulacyjnej plasują się w górnej części stawki. Jak zauważył Maciej Samcik, dopóki zyski są na poziomie 20% opłaty nie bolą aż tak bardzo, lecz gdy zyski spadną opłaty zaczną o sobie przypominać.

Szczegółowe informacje na temat funduszu znajdziesz na stronie BPH TFI (link powyżej jak i poniżej).

Podsumowanie

Inwestycja w spółki dywidendowe lub fundusze oparte o portfel złożony z takich spółek mogą być atrakcyjną inwestycją, nie tylko dla początkujących, ale i starych wyjadaczy. W końcu nie wszyscy szukają spektakularnych, kilkusetprocentowych zysków, a mniejsza zmienność i ryzyko inwestycji zawsze są w cenie. Warto więc zainteresować się tą formą inwestowania, bo jedno jest pewne – na lokatach zyski są marne.

Zanim jednak podejmiesz decyzję inwestycyjną powinieneś lepiej zgłębić temat. Poniżej przedstawiam Ci listę stron artykułów, które pomogą Ci zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z inwestowaniem:

Syreny zawyły. Minęły 73 lata, a pamięć o bohaterach z roku na rok odżywa. Jesteśmy Im to winni – Powstańcom Warszawskim. http://lukaszrosicki.pl/73-rocznica-powstania-warszawskiego/

ODBIERZ BEZPŁATNE ARKUSZE!

Dołącz do grona subskrybentów tego newslettera i odbierz bezpłatne arkusze, które pomogą Ci zapanować na domowym budżetem!

Leave a Comment